Ngày đăng: 14-12-2020

Quản lý dự án

Project Manager

Số lượng tuyển: 02

Mức thu nhập: 30 Triệu VNĐ

Địa chỉ: TP.HCM

Mô tả công việc
Chúng tôi đang tìm kiếm một Người quản lý dự án có kinh nghiệm để quản lý các dự án trong vòng đời sản phẩm của Sản phẩm Laser bằng cách lãnh đạo các nhóm dự án và thực hiện các dự án trong phạm vi, thời gian và ngân sách đã thỏa thuận. Anh ấy / cô ấy làm việc rất thân thiết với các Giám đốc sản phẩm cấp cao và lãnh đạo cả dự án NPI (Giới thiệu sản phẩm mới) và các dự án trong giai đoạn duy trì thông qua quy trình Đánh giá kinh doanh. Vị trí này sẽ báo cáo với Trưởng nhóm Quản lý Dự án Sản phẩm Laser.
Yêu cầu tuyển dụng
Chúng tôi đang tìm kiếm một Người quản lý dự án có kinh nghiệm để quản lý các dự án trong vòng đời sản phẩm của Sản phẩm Laser bằng cách lãnh đạo các nhóm dự án và thực hiện các dự án trong phạm vi, thời gian và ngân sách đã thỏa thuận. Anh ấy / cô ấy làm việc rất thân thiết với các Giám đốc sản phẩm cấp cao và lãnh đạo cả dự án NPI (Giới thiệu sản phẩm mới) và các dự án trong giai đoạn duy trì thông qua quy trình Đánh giá kinh doanh.

Nhưng việc liên quan: