Dịch vụ

Thiết kế kiến trúc hệ thống

18:19 20/11/2022

Ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò rất quan trọng trong điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại các tổ chức – doanh nghiệp, giúp nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên ở một số nơi việc ứng dụng CNTT còn mang tính rời rạc, không có lộ trình đầu tư rõ ràng và chưa bám theo các mục tiêu chiến lược của lãnh đạo. Điều này dẫn đến việc đầu tư cho CNTT thiếu hiệu quả, lãng phí hoặc không theo kịp yêu cầu phát triển của tổ chức. Để giải quyết những thách thức này, Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture – EA) cần phải được xây dựng nhằm tạo nên bản thiết kế đầy đủ về mối quan hệ giữa tất cả nghiệp vụ hiện tại, tương lai với ứng dụng CNTT, xác định kế hoạch ứng dụng CNTT tổng thể, góp phần vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra với hiệu quả cao nhất.

Quy trình tư vấn

1 – Tiếp nhận yêu cầu

Lắng nghe khó khăn và nguyện vọng của khách hàng. Đưa ra giải pháp sơ bộ.

2 – Gửi bản đề xuất

Bản đề xuất giải pháp gồm: cách thức triển khai, ưu điểm vượt trội, thời gian, chi phí, cam kết. Tư vấn, thảo luận để tìm ra đề xuất tối ưu nhất.

3 – Ký hợp đồng

Hai bên tiến hành ký hợp đồng dựa vào kết quả thảo luận ở bước 2.

4 – Triển khai

Tư vấn và triển khai dựa vào bản đề xuất . Định kỳ cập nhật tiến độ, kịp thời xử lý sự cố phát sinh.

5 – Báo cáo – Theo dõi

Theo dõi, đo lường hiệu quả chiến dịch và báo cáo. Dựa vào kết quả thực tế, đề xuất cải thiện nếu cần thiết.

 

Liên hệ với Chúng tôi!

Email: hello@adtcreative.vn